پروژه های شرکت آسمان سرخ آدینه

بخشی از پروژه ها و سوابق کاری آسا

تصویر برداری

پروژه محلات

پروژه تصویر برداری در شهرستان محلات

تصویر برداری

پروژه همدان

پروژه تصویر برداری در استان همدان

تصویر برداری

پروژه سد لار

پروژه تصویر برداری سد لار در شهرستان دماوند

سوابق کاری آسا

نام محصول / خدمات

شرح

خلبان خودکار آسا ۱

طراحی و فروش خلبان خودکار آسا

خلبان خودکار آسا

فروش برد خلبان خودکار اختصاصی آسا

خلبان خودکار و ناوبری آسا ۲

فروش برد خلبان خودکار اختصاصی آسا

خلبان خودکار آسا ۲۷۵

فروش برد خلبان خودکار اختصاصی آسا

خلبان خودکار آسا

خلبان خودکار آسا

برد ناوبری

طراحی و ساخت برد ناوبری

خدمات کشاورزی دقیق

پایش زمین های کشاورزی

پایش اراضی ملی

پایش حوزه آبخیز داری

نقشه برداری هوایی

بیش از ۱۰۰۰ ساعت عملیات نقشه برداری

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

خدمات کشاورزی

آیا با خدمات کشاورزی آسا آشنایی دارید؟