طراحی و ساخت اختصاصی

پس از ایده‌پردازی و تعیین روش، زمان طراحی و ساخت فرا می‌رسد. تمام این مراحل توسط بخش طراحی و ساخت شرکت آسا متشکل از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های برتر در رشته هوافضا و طراحی هواپیما انجام می‌شود. اختصاصی سازی محصولات باعث تولید محصولاتی شده است که به صورت همه جانبه به نیازهای مشتریان پاسخ می‌دهد. شایان ذکر است که طراحی‌ها و محصولات ساخته شده تماما ایرانی می‌باشند و توسط متخصصین داخلی طراحی و تولید شده‌اند. شرکت آسا آماده ارائه خدمات طراحی و ساخت انواع سامانه‌ها و زیرسامانه‌ها به صورت سفارشی و اختصاصی شده می‌باشد.