ایده پردازی و طراحی روش

پس از ملاقات و مشاوره تخصصی و بررسی همه جانبه درخواست مشتری، کار ما با ایده پردازی و طراحی روش شروع می‌شود. طراحی انواع سامانه‌ها و زیرسامانه‌های اختصاصی سازی شده، از اولین و تخصصی‌ترین خدمات شرکت آسمان سرخ آدینه می‌باشد. در این امر با تکیه بر توان علمی متخصصان دانشجویان دانشگاه‌های برتر، توانستیم ایده‌هایی ناب را با روش‌هایی بهینه شده به مرحله اجرا برسانیم و همواره خروجی قابل استفاده ارائه دهیم. شایان ذکر است در ایده‌پردازی و طراحی روش از جدیدترین متدها به صورت بومی‌سازی شده استفاده می‌شود.