طراحی، ساخت و توسعه پهپاد

طراحی، ساخت و توسعه پهپاد

استفاده از پهپاد‌ها و وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین روز به روز در بخش‌های مختلف صنعتی رو به افزایش است. عملکرد پهپادها ممکن است بسته به نوع و کاربرد هر پهپاد متفاوت باشد. در ابتدا این نوع دستگاه‌ها عمدتاً برای مقاصد نظامی استفاده می‌شدند؛ با این حال، اکنون استفاده از آن‌ها به طور گسترده برای […]

طراحی، ساخت و توسعه پهپاد ادامۀ مطلب »