کاربرد پهپاد در کشاورزی

کاربرد پهپاد در کشاورزی

  کشاورزی دقیق چیست ؟ شاید بهتر است که قبل از بررسی کاربرد پهپاد در کشاورزی به توضیح کشاورزی دقیق بپردازیم. کشاوری دقیق عبارت است از به کارگیری تکنولوژی و علوم روز در جهت افزایش محصولات و مدیریت بهتر کشاورزی. در کل افزایش بهره‌وری کشاورزی، کاهش هزینه‌ها و ریسک‌ها و همه این‌ها در حالی است […]

کاربرد پهپاد در کشاورزی ادامۀ مطلب »