Unmanned Aircraft System Ground Control Stations (GCS)

ایستگاه‌های کنترل زمینی پهپاد

برای کنترل از راه دور وسایل پرنده احتیاج به سیستم‌های کنترلی است. این سیستم‌ها شامل دو قسمت نرم‌افزاری و سخت افزاری هستند. اساس ساخت و طراحی این ایستگاه‌های زمینی بایستی نیاز کاربر، حفظ سلامت پرنده و محیط پیرامون پروازی باشد. به عبارتی ایستگاه‌های زمینی باید بسته به نوع پرنده و کاربرد‌های متفاوت آن‌ها طراحی شوند. […]

ایستگاه‌های کنترل زمینی پهپاد ادامۀ مطلب »