تصاویر چندطیفی و فرا طیفی

  اگر با حوزه‌ی سنجش از راه دور آشنایی داشته باشید احتمالا با تصاویر چندطیفی و فراطیفی آشنایی داشته باشین. در این دانشنامه در تلاشیم به معرفی تصاویر چند طیفی و فراطیفی و کاربرد آن‌ها در صنایع مختلف از جمله سنجش از راه دور بپردازیم. برای شناخت انواع تصاویر RGB، چند طیفی و فراطیفی از […]

تصاویر چندطیفی و فرا طیفی بیشتر بخوانید »