تفاوت میان RTK PPK و GCP چیست؟

تفاوت RTK ،PPK و GCP چیست؟

   اگر در زمینه‌ نقشه برداری هوایی فعالیت می‌کنید، حتما تاکنون نام GCP، RTK و PPK را شنیده‌اید و همواره سوال خیلی از افراد این است که ” تفاوت RTK ،PPK و GCP چیست؟ “. هر یک در نقشه برداری هوایی وظیفه‌ تعیین موقعیت مکانی عکس‌ها را بر عهده دارند. “دقت”، “سرعت” و “دسترسی به […]

تفاوت RTK ،PPK و GCP چیست؟ ادامۀ مطلب »